HUR FUNGERAR AUTOGIROAVTAL PÅ CORPUS?

Autogiro är en betaltjänst där kunden betalar månadsvis via sitt bankkonto.
Corpus drar pengar den 28:e varje månad. Man betalar då i förskott för kommande månad.

Detta är bra att veta när du kommer in till oss och vill teckna autogiro:

  • Du får fylla i två autogiroblanketter. Sida 1 är själva autogiroavtalet. Där står summan som dras varje månad och hur lång bindningstid du har.
  • Sida 2 är ditt autogiromedgivande. Där fyller du bl.a. i ditt kontonummer.
  • Den dagen du tecknar autogiro betalar du första betalningen i kassan. Du betalar då resten av den befintliga månaden plus hela nästa månad.
  • Om du är under 18 år, vill vi att målsman följer med dig till oss och skriver på autogiroblanketterna. Det är alltså inte ok att låna hem autogiroblanketterna.

OBS! För att få gå in och träna måste ovanstående punkter vara utförda.

Autogiro ungdom/student

Du som har fyllt 20 år och vill teckna Autogiro ungdom/student måste visa studieintyg på heltidsstudier.

Du som tecknade autogiro innan du fyllt 20 år kommer den månad du fyller 20 år/slutar studera att bli upphöjd till ordinarie pris för Autogiro 3 mån.

För att behålla studentpris måste uppvisande av studieintyg ske varje termin senast 20 september respektive 20 februari.

Byte från ett autogiroavtal till ett annat

Vill du uppgradera ditt autogiro, d.v.s. byta till ett autogiroavtal med längre bindningstid, kan detta göras genom att fylla i nya autogiroblanketter som då ersätter de gamla. Det nya avtalet gäller då från nästkommande månadsskifte.

Vill du nedgradera ditt autogiro, d.v.s. byta till ett autogiroavtal med kortare bindningstid, måste du lämna in en uppsägningsblankett för det nuvarande autogirot (se Uppsägning av autogiro längre ner) och även fylla i nya autogiroblanketter.

Uppsägning av autogiro

Först och främst betalar du den summa enligt den bindningstid som står på ditt senaste autogiroavtal.

Uppsägningstiden är tre månader. Men vid sammanhängande autogiroavtal i minst ett år är uppsägningstiden en månad.

Uppsägningstiden beräknas från sista dagen i den månad som uppsägningsblanketten skrivs.

Du säger upp ditt autogiro genom att komma in till oss personligen och skriva på en uppsägningsblankett.

VIKTIG INFORMATION TILL STUDENTER MED AUTOGIRO!

För att behålla ditt studentpris krävs att du lämnar in studieintyg varje termin innan 20 februari och 20 september!

För dig som slutat studera och har fyllt 20 år höjs automatiskt månadskostnaden till ordinarie pris för ”All incl. 3 mån” dvs 459 kr/mån.

ÖPPETTIDER

Måndag–söndag: 5–23
Läs mer här

KONTAKTA OSS

CORPUS FRISKVÅRDSCENTER

Kinnamarksvägen 1
511 54 KINNA

0320 - 358 00
Maila oss
Vägbeskrivning

INSTRUKTÖR HOS OSS?

Har du en dröm om att bli instruktör?

Skriv några rader om dig själv och din träningsbakgrund och maila Jan.